Snart kommer skattepengene – eller baksmellen

I april i år (2019) fikk de fleste skatteytere melding fra Skatteetaten om de fikk baksmell på skatten, eller om de betalte inn for mye skatt i fjor. Sannsynligheten er høy for at du er blant de heldige som fikk en gladmelding.

Fikk du baksmell eller gode nyheter?

Hele 80% av skatteytere i landet får nemlig tilbake på skatten. De resterende 20 prosentene må derimot betale restskatt på til sammen cirka 10 milliarder kroner, eller omtrent 20 000 kroner per person.

Frist for å betale restskatt

Fristene for når restskatten skal betales avhenger av datoen du mottok skatteoppgjøret. Terminene er også forskjellige i forhold til om restskatten er over, eller under 1 000 kroner. For beløp over 1 000 kroner får du to terminer å betale på, med halve beløpet på hver. Dette er fristene:

Restskatt over 1 000 kroner

  • Mottatt skatteoppgjør 27. juni – Første termin 20. august, og andre termin 24. september.
  • Mottatt skatteoppgjør 2. august (eller senere) – Første termin 3 uker etterpå, og andre termin 8 uker etterpå.

Restskatt under 1 000 kroner

  • Mottatt skatteoppgjør 27. juni – Hele beløpet skal betales innen 20. august.
  • Mottatt skatteoppgjør 2. august (eller senere) – Hele beløpet skal betales innen 3 uker.

Slik unngår du renter

Dersom du fikk melding om at du har betalt for lite skatt, kan du bli ilagt renter for et helt år. Beregningen foretas fra 1. juli i fjor, og frem til fristen for at restskatten skal være innbetalt. Renteprosenten er imidlertid meget lav, og på kun 0,59%. Du kan unngå disse rentene ved å betale inn restskatten før 31. mai.

For å betale inn restskatten skal du primært bruke innbetalingskortet du fikk tilsendt. Har du mistet dette, må du selv fylle ut et nytt kort. I så fall må du innom nettsidene til kemneren for å finne rett kontonummer for innbetaling, samt lage nytt KID-nummer.

Unngå forsinkelsesrenter

Merk deg at dersom du ikke betaler innen forfallet, vil du bli ilagt forsinkelsesrenter. Disse vil gjelde kun for de dagene du faktisk er forsinket, men renteprosenten er betydelig høyere, og på 8,75%.

Husk at du må betale inn restskatten for å unngå forsinkelsesrenter, selv om du har tenkt å klage på skatteoppgjøret.

Utbetaling av penger til gode

For deg som venter på å få tilbake på skatten, opplyser Skatteetaten at de fleste elektroniske brukere får skatteoppgjøret 20. juni. De som ikke mottar oppgjøret da, må vente til august, september, eller oktober. Du kan selv se når utbetalingen vil finne sted ved å sjekke datoen oppe til høyre i skatteoppgjøret. Utbetalinger skal vanligvis skje tre uker innen denne datoen.

Sjekk kontonummeret for utbetaling

Du bør sjekke i skattemeldingen om kontonummeret for utbetaling av penger til gode er korrekt. Om det ikke er det, kan du enkelt endre kontonummeret på Skatteetatens nettsider. Oppgis ingen konto, vil du få tilsendt utbetalingskort i stedet. Pengene kan da heves enten på et postkontor, eller over skranke i en bankfilial.

Redd for baksmell til neste år?

Å betale for lite skatt er ikke noe problem. Faktisk kan det å betale for lite skatt regnes som å ha et gratis lån, så lenge du gjør opp regninga innen 31. mai. Mange bruker denne muligheten til å skaffe seg ekstra midler til for eksempel å betale ned gjeld raskere.

For de som synes baksmell er en uting, er det best å sørge for å betale for mye. Det kan du fikse ved å endre skattekortet på nettsidene til Skatteetaten.